Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Vestlandet
Samfunn
Kultur
Natur
Næring
Kyrkja
 
 

   

   
Vestlandet
Foto: Scandion. 
 
Vakre og særprega byar
Storslått natur
Ville fossar og tindrande brear
Høge fjell og djupe fjordar
Idyllisk og malerisk kulturlandskap
- og alt dette skilda i den kjente songen "Å Vestland, Vestland".

Vestlandet omfattar dei 4 fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og  Møre og Romsdal.
I dei 4 fylka er det tilsaman 15 distrikt og 121 kommunar.
Administrasjonssenter er Bergen

 

  
Distrikt
Rogaland : Dalane - Jæren - Ryfylke - Haugaland
Hordaland : Hardanger - Sunnhordland - Midthordland - Nordhordland - Voss
Sogn og Fjordane : Sogn - Sunnfjord - Nordfjord
Møre og Romsdal : Sunnmøre - Romsdal - Nordmøre
 
Næringsutvikling og innovasjon 
Vestlandet er ein stor råvare- og verdiskapingsregion, som står for om lag 40% av den eksportretta industrien i landet.

Samferdsel
Vestlandet har store utfordringar innan samferdsel. Eit godt og samanhengande stamvegnett i nord-sør retning er ein føresetnad for å auke verdiskapinga og å utvikle robuste arbeids-og bustadregionar i ulike deler av landsdelen.
  
Artiklar
Vestlandet på ein annan måte
Fjord og kyst med ferje
Under dei mange bruene
Cruise-turistar over Strynefjellet
 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal