Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk/Artiklar
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
   
BA 1 / BA 2 / BA 3
Hvordan Bjørn West ble til 
Foto: Ivar Kvamme

De store fjellområdene mellom Osterfjorden og Sognefjorden har på mange måter fått en viss romantikk og berømmelse over seg. Disse fjelltraktene, gjennomskåret av dype dalsøkk, med fjellvann, støler og sel, var lite allment kjent før 1945. Da ble fjella med ett noe av et midtpunkt. 

Norske myndigheter i London, i samarbeid med de allierte, gjorde opptakten til Bjørn West. Tyskerne og NS hadde store planer om å mobilisere den norske ungdommen til krigsinnsats på sin side. 

Paroler ble sendt ut, og mange rømte hjemmefra for å komme unna tyskerne. Hvor skulle de gjøre av seg? 

Det ble da planlagt at en skulle opprette noen baser rundt om i landet hvor disse ungguttene kunne få militæropplæring og forberede seg på oppgavene som ville komme i forbindelse med frigjøringen av Norge. 

Bjørn West-basen ble oppdelt i tre områder: 
BA 1 var alt fjell som ligger utenfor en linje fra Solheim i Masfjorden til Instefjord i Sogn. 
BA 2 var fjella mellom Osterfjorden og Masfjorden. 
BA 3 var fjella mellom Matre og Sogn og innover til en linje fra Modalen til Vik i Sogn. 

Til sjef for basen ble kaptein Harald Risnes utpekt. Han hadde tidligere gjort tjeneste i kompani Linge. 

15. oktober 1944 kom løytnant Fredrik Kayser, bl.a. kjent for å ha vært med i tungtvannssabotasjen på Rjukan, og sersjant Severin Synnes til Masfjorden for å forberede opprettelsen av Bjørn West. 

21. oktober s.å. kom ubåtjageren Hessa, ført av løytnant Eidsheim, inn til Sløvågen i Gulen med fem personer og en del forsyninger. Disse ble ført til Steinsdalstølen og BA 1 ble opprettet. 

Litt senere besluttet kaptein Risnes og distriktssjefen for Milorg, Roar Sannem, at så snart tilstrekkelig forsyninger og våpen ble brakt inn til basen skulle overføring av mannskaper fra Bergen begynne. Treningsmulighetene i og omkring Bergen var vanskelige. Tyskerne og deres håndlangere lurte over alt. 

Vinteren 1944-1945 fraktet båter og fly nye forsyninger og utstyr til basen. En tid var været så dårlig at flyene ikke kunne droppe forsyninger og soldatene fikk mat fra bygdene. 

Flere og flere rekrutter kom etter hvert. Våren 1945 ble hovedkvarteret flyttet fra Stussdalen til BA 3, Stordalen. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no