Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk/Artiklar
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
   
Ei problematisk innkvartering
Forfatter: Bjørn West Museet

Bjørn West soldatane i Masfjordfjella vinteren 1944/45 - hadde eit utruleg slit med forsyningar, kamp mot snøstormar, kulde, regn og matmangel, - og ikkje minst ei problematisk innkvartering. 

Seterhusa var rekruttskule - og den første tilholdsstaden for nykommarane til Bjørn West basen. 

Dei fleste av seterhusa måtte setjast i stand før dei kunne takast i regulær bruk. Husa var alle bygd for sommarbruk for ei eller to budeier som såg etter buskapen på sommarbeite på fjellet. Torvtaket var nesten alltid lekk, og snøen blåste inn gjennom opningar og sprekker i veggane. 

Under ser du bilete av seterhusa Bjørn West soldatane budde i. 


Fagerdalsstølen 


Fjordstølen 


Gamle Østerbøsæter 


Gnistebu 


Innigardstølen 


Kalvedalen 


Kringlebotn 


Kupa 


Litlematrestølen 


Myhre-sætra 


Myrestølen 


Nedre Måsedalen 


Nordalen 


Nye Østerbøsæter 


Nystølen 


Oslandstølen 


Padøysæter 


Skjerjevasshytta 


Steindalssetra 


Stordalen 


Stussdalssetra 


Totlandseter 


Totlandseter


Øvre Måsedalen 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal