Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
  
Kong Harald V sin tale ved opninga av Bjørn West-muséet
Tekst: Scandion

15. oktober 1994 opna Kong Harald V Bjørn West Museet på Matre. Det var på dagen 50 år sidan dei to første offiserane i Kompani Linge, løytnant Fredrik Kayser og sambandsoffiser, fenrik Severin Synnes kom til landet og vart sett i land frå ubåtjagaren Vigra. Det var sjøhelten Leif Larsen, også kalla "Shetlands Larsen", som tok dei over til Noreg med ubåtjagaren "Vigra". 

Ytterst i Fensfjorden gjekk dei ombord i ein liten motorbåt som "Vigra" hadde på dekk, og med den tok dei seg inn til Hosteland der dei gøymde bort alle våpen og alt utstyr. Så senka dei den vesle motorbåten for å fjerne alle spor. Båten vart seinare heva og er i dag utstilt på Bjørn West Museet. (bilde) 

Dei gjekk i land 15. oktober 1944, og dette vert rekna som etableringsdagen for basen Bjørn West. 
15. oktober 2004 er det 10 år sidan Kong Harald V opna Bjørn West Museet, og dette blir markert under Kraftspela 2004 i Matre - i dagane 20. - 22. august. Kong Harald V sin tale ved opninga av Bjørn West-muséet 

"Jeg er glad for å ha anledning til nå på en måte å kunne innlede det som skal bli femtiårsmarkeringen av frigjøringen i 1945. Den offisielle markering starter først om to uker på 50-årsdagen for den russiske frigjøringen av Kirkenes. 

I tillegg til å foreta den høytidelige åpning av Bjørn West-museet kan vi i dag minnes at det på dagen er 50 år siden de første Lingekarene som skulle etablere basen, ankom fra Storbritannia. For meg var det meget gripende under markeringen inne i hallen tidligere i dag å høre Fredrik Kaysers egen beretning om de hendinger som fant sted i dette distrikt fra oktober 1944. Fjellene her skulle bli sentrale for den aktive motstandskampen på Vestlandet i det siste krigsåret. 

Takket være den allierte støtte, lyktes det å skaffe forsyninger og våpen. Det må imidlertid nevnes at også lokalbefolkningen ga avgjørende hjelp når det så håpløst ut. 

Historien om Bjørn West er ikke bare lokal historie for Nordhordland. Den tilhører vårt lands historie. Hittil har bare bruddstykker av denne del av vår historie kommet frem. Det er derfor av nasjonal interesse at et sted som dette kan bli et levende museum med tilbud ikke minst til den oppvoksende slekt. Gjennom en videreutvikling av samlingen til et militærhistorisk museum for hele regionen, er det håp om at krigens slit og kamp kan belyses og anskueliggjøres. Det er samtidig viktig å få fremstilt sivilbefolkningens situasjon under okkupasjonsforhold. Først da vil de yngre forstå hvorfor det alltid må være så viktig å sikre den fred vi her i Norge nå har hatt i snart 50 år. 

Jeg takker alle Bjørn West-veteraner og andre ildsjeler for det store arbeid som er nedlagt for å bevare og videreføre samhold og forsvarsviljen helt siden fredssommeren 1945. I den sammenheng vil jeg også gi honnør til dem som står bak Bjørn West-marsjen som på en utmerket måte knytter de krigshistoriske begivenheter sammen med behovet for fysisk utfoldelse og naturopplevelse. 

Det er i ærbødighet jeg nå vil foreta den offisielle åpning av Bjørn West-museet. Huset som i sin tid ble brukt av fienden til lokalt hovedkvarter i kampen mot nordmenn, rommer en dramatisk historie. La oss håpe at museet heretter vil gi nordmenn innsikt og forståelse for at det også i dagens samfunn er verdier vi om nødvendig må kjempe for." 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal