Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
 
Bjørn West-museets venner
19.03.2003
Bjørn West-museets venner vart skipa 4. april 1992 og har 280 medlemmer. Venneforeininga har som mål å ta vare på minna om Bjørn West og å halda levande den lærdommen siste verdskrigen gav oss. 

Dette skal foreininga gjere ved å : 
- gje økonomisk støtte til Bjørn West-museet. 
- samle inn ting, fotografi og informasjon om den sivile og militære motstandsrørsla i Bergen, Nordhordland og Ytre Sogn. 
- utarbeide brosjyrer og suvenirar. 
- skipe til veterantreff. 

Eit interimstyre for venneforieninga vart skipa på Bjørn West-hytta i Stussdalen 20. oktober 1991 med representantar frå Lindås, Masfjorden, Gulen, Høyanger, Osterøy og Bergen. 
Skipingsmøtet vart halde 4. april 1992 på Risnes i samband med veterantreff og kulturkveld. 
Foreininga støtta i 2004 museet med 30.000 kroner. 

I samband med opninga av Bjørn West-museet vil venneforeininga gje ut eit hefte der Valgerd Losnegård skildrar opplevingar i og rundt Bjørn West sett frå eit kvinnesynspunkt. Bjørn West-museets venner arrangerte årsmøte og veterantreff på Matre i 1993 og 1994 i samarbeid med Masfjorden sogelag. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal