Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk/Artiklar
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
    
Kamp og seier
19.03.2003

18. mars 1945 ble melding sendt til forlegningene om at tyskerne hadde kjennskap til aktiviteten i Masfjordfjella. Tre kampgrupper på til sammen 90 mann ble satt opp. Mellom hovedkvarteret og en del av forlegningene ble telefonsamband opprettet. 

Dårlig vær gjorde matforsyningene utilfredstillende. Men etter påske ble været bedre, flyslippene hyppige og det ble likelig med mat og utstyr. 

Ved en feiltakelse droppet et fly lasten i Fotlandsvåg på Osterøy. Tyskerne fikk snusen i det, men Bjørn West fikk tak i den før tyskerne nådde fram. 

8. april 1945 gikk alarmen ved alle forlegninger. En tysk styrke var gått i land ved Andvik og var på vei til fjells for å angripe basen. En patrulje på 12 mann var gått opp frå Urdal. Et lag som lå ved Urdalstølen fikk ordre om å stoppe tyskerne. Litt senere på dagen kom melding om at en patrulje på 20 mann var på vei opp fra Haugsdal. Ordre til retrett ble gitt. Alle sel og hytter ble tømt for militært utstyr og mat. Det som ikke kunne fraktes med, ble gravd ned i snøen eller gjemt i urer. 
Hovedkvarteret ble brent. 

Styrken dro deretter lagvis inn over fjellet til BA 3. Litle Matrestølen ble den første forlegningen i dette området. 
Fra Bergen fikk en melding om at tyskerne forberedte en større ekspedisjon mot Bjørn West som til slutt hadde en styrke på 259 mann. 

28. april 1945 kom en tysk patrulje til Fossestølen og kom i kamp med vakten. En tysk soldat ble drept. De andre flyktet. Ved middagstider samme dag kom en annen patrulje fram mot hovedkvarteret. Fenrik Arnold Mathiesen, Henning Wernøe og Arne Lampe falt. Ragnvald Totland ble hardt såret. Tre tyskere falt og to ble tatt til fange. 

Ut på kvelden neste dag nådde en patrulje på 28 tyskere fram til Litle Matre-stølen. 27 av dem ble drept. En av våre, Johan Hansen Gatland, falt. Tyskeren som overlevde klarte i mørkret å komme seg ned til Matre. Han gav beskjed om hva som hadde hendt. 

Litle Matre-stølen ble evakuert. Ett av stølshusene ble brent. En stund etter kom ca. 110 tyskere mot Litle Matre-stølen fra forskjellige kanter. 

Søndag 29. april kom det til harde kamper i Kringlebotn. Der falt Jakob Åsheim og Narve Tindeland. 
Tyskerne mistet tre mann. Etter 13 timers marsj nådde de norske soldatene Stordalen 30. april om kvelden. 

En ventet at tyskerne ville sette inn store styrker mot Bjørn West. Alle sivile ble derfor evakuert til Førde i Sogn. 76 år gamle Torgeir Stordal klarte ikkje den lange turen og vendte tilbake. Da tyskerne kom til Stordalen 5. mai drepte de hedersmannen. 

3. mai 1945 stod det siste slaget mellom nordmenn og tyskere, ved Krokevatn og på Klavefjellet. Ikke èn Bjørn West-soldat falt. Tyskerne hadde betydelige tap. Samme dag kom meldingen fra London om at videre strid med tyskerne ikke var ønskelig fordi det kunne føre til vanskeligheter under fredsforhandlingene. 

Mandag 7. mai kl. 15.00 kom særmeldingen -sovepose og telt. Det betød at alle skulle samle seg i Urdal. 

9. mai kom ordren om å reise til Bergen for å overta kontrollen der. 

(Utdrag fra programmet for kronprins Olavs avduking av bautane over de falne, 29. juli 1949.) 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal