Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Masfjorden
Bjørn West museet
BA 1 / BA 2 / BA 3
Biografiar
Bjørn West marsjen
Bøker
Filmen
Foreninga
Historikk/Artiklar
Innkvartering
Kamp og siger
Kart
Mannskapsliste
Matre
Minnestøtter
Museets venner
Sanger
Shetlandsbussane
Stordalsfolket
Taler
Reklameartiklar
Vedtekter
Veterandagar 
Våpensamling
    
Foreningen Bjørn West
19.03.2003

I 1945 ønsket Sigurd Døsvik å gi 20 000 kroner til en hytte for Bjørn West. 19. juli s.å. ble et interimstyre i Foreningen Bjørn West valgt, og 10. november vedtok generalforsamlingen lover og valgte styre. 

Bjørn West-hytten ble bygd i Stussdalen i 1947 av medlemmer godt hjulpet av personer i Stussdalen og Romarheim. 

Et Bjørn West-merke i sølv og emalje ble delt ut på den første general - forsamlingen. Merket var en gave fra gullsmed Harald Aase. 

Foreningens mål er å samle veteraner fra Bjørn West til kameratslig samvær og friluftsliv, først og fremst i foreningens hytte. 
Medlemmer av foreningen er soldater og sivile kontakter fra basen Bjørn West. 

Generalforsamlingen besluttet 23.11.1946 å reise en bauta over de falne i Bjørn West. Bautaen ble reist ved Osen seter og avduket 29. juli 1949 av Kronprins Olav. Foreningen Bjørn West stod for hele arrangementet. Nesten 3000 mennesker deltok. 

I 1985 arrangerte foreningen en stor 40-årsmarkering for frigjøringen av Norge. Arrangementet fant sted i Håkonshallen i Bergen. 

Foreningen var også med og forberedte stiftelsen av Bjørn West-museet og tok initiativet til Bjørn West-museets venner. 

Bjørn West.veteranene har siden 1988 hatt sine månedlige møter på Kronstad Hovedgård. 
Foreningens medlemmer er med og arrangerer den årlige Bjørn West-marsjen og bekranser hver 17. mai falne kameraters graver. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal